روابط عمومی هوشمند با هوش ارتباطی هوشمند می‌شود نه هوش مصنوعی!

روابط عمومی هوشمند با هوش ارتباطی هوشمند می‌شود نه هوش مصنوعی!

بانک ایران زمین، الگویی موفق برای وصول مطالبات

بانک ایران زمین، الگویی موفق برای وصول مطالبات

درآمد ثابت با بالاترین سود در صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

درآمد ثابت با بالاترین سود در صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

بانک ایران زمین حامی توسعه و آبادانی کشور

بانک ایران زمین حامی توسعه و آبادانی کشور

تندیس «رضایتمندی مشتری» به گروه شرکت‌های ایرانیان پوشش رسید

تندیس «رضایتمندی مشتری» به گروه شرکت‌های ایرانیان پوشش رسید

عصر نوین بانکداری ایران زمین؛ ارتقا تعهدات بانکی در سایه چشم‌انداز توسعه ملی

عصر نوین بانکداری ایران زمین؛ ارتقا تعهدات بانکی در سایه چشم‌انداز توسعه ملی

انرژی خورشیدی راهکاری اقتصادی و دوستدار محیط زیست

انرژی خورشیدی راهکاری اقتصادی و دوستدار محیط زیست

برگزاری جایزه استارتآپی استاد محمدکریم فضلی با همکاری دانشگاه گلرنگ

برگزاری جایزه استارتآپی استاد محمدکریم فضلی با همکاری دانشگاه گلرنگ

سومین دوره جایزه استارتآپی استاد محمد کریم فضلی اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود  

سومین دوره جایزه استارتآپی استاد محمد کریم فضلی اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود

تشریح جزئیات بیمه اربعین توسط مدیرعامل شرکت بیمه میهن

تشریح جزئیات بیمه اربعین توسط مدیرعامل شرکت بیمه میهن