رواقی سرپرست معاونت فنی بیمه‌های اشخاص بیمه رازی شد

رواقی سرپرست معاونت فنی بیمه‌های اشخاص بیمه رازی شد

تسهیل فرآیند پرداخت خسارت یکی از ابزارهای توسعه فرهنگ بیمه است

رئیس کل بیمه مرکزی در گردهمایی فعالان  بیمه: تسهیل فرآیند پرداخت خسارت یکی از  ابزارهای توسعه فرهنگ بیمه است

شعبه سرپرستی بیمه رازی در سنندج افتتاح شد

با حضور رئیس کل بیمه مرکزی: شعبه سرپرستی بیمه رازی در سنندج افتتاح شد

پرهیب طرحی ارزشمند از سوی بیمه رازی

رئیس کل بیمه مرکزی بیان کرد؛ پرهیب طرحی ارزشمند از سوی بیمه رازی

ساختمان جدید بیمه رازی افتتاح شد

به دست رئیس کل بیمه مرکزی؛ ساختمان جدید بیمه رازی افتتاح شد

آزمون صلاحیت حرفه‌ایی شرکت بیمه رازی یکی از استانداردترین آزمون‌ها در صنعت بیمه است

آزمون صلاحیت حرفه‌ایی شرکت بیمه رازی یکی از استانداردترین آزمون‌ها در صنعت بیمه است

یکه‌تازی بیمه رازی در رشته‌های هدف/ اعتماد مشتریان بزرگ و کوچک به بیمه رازی

یکه تازی بیمه رازی در رشته‌های هدف/ اعتماد مشتریان بزرگ و کوچک به بیمه رازی

مجوز قبولی اتکایی از خارج در دستان بیمه رازی/ رازی با قدرت به بازارهای بین‌المللی ورود می‌کند

مجوز قبولی اتکایی از خارج در دستان بیمه رازی/ رازی با قدرت به بازارهای بین‌المللی ورود می‌کند

سفرهای تابستانی خود را با ۱۳ هزارتومان بیمه کنید

سفرهای تابستانی خود را با 13 هزارتومان بیمه کنید

حرکت متفاوت بیمه رازی در سال ۱۴۰۲

حرکت متفاوت بیمه رازی در سال 1402