بزرگداشت روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برگزار شد

بزرگداشت روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برگزار شد

هفته روابط عمومی؛ در دام شعارمحوری نیافتیم

هفته روابط عمومی؛  در دام شعارمحوری نیافتیم

نشست علمی ـ تخصصی «روابط عمومی داده‌محور در ایران» برگزار می‌شود

نشست علمی ـ تخصصی «روابط عمومی داده‌محور در ایران» برگزار می‌شود

منتظر انفجاری عظیم در استفاده‌ی روابط‌عمومی‌ها از «مدل‌های تخصصی هوش مصنوعی مولد» هستیم

رییس انجمن متخصصان روابط‌عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌: منتظر انفجاری عظیم در استفاده‌ی روابط‌عمومی‌ها از «مدل‌های تخصصی هوش مصنوعی مولد» هستیم

روابط عمومی‌ها حسگرهای اجتماعی هستند/ دشواری‌های فعالیت ارتباطی در حوزه اقتصاد

روابط عمومی‌ها حسگرهای اجتماعی هستند/ دشواری‌های فعالیت ارتباطی در حوزه اقتصاد

روابط عمومی، توسعه سازمانی و بزرگداشت جایگاه والای انسانی

روابط عمومی، توسعه سازمانی و بزرگداشت جایگاه والای انسانی

به بهانه روز ارتباطات و روابط عمومی 

به بهانه روز ارتباطات و روابط عمومی 

پایگاه خبری ارتباطات و تجارت مجوز فعالیت گرفت

پایگاه خبری ارتباطات و تجارت مجوز فعالیت گرفت

خبر و اطلاع‌رسانی بخشی از روابط عمومی است

خبر و اطلاع‌رسانی بخشی از روابط عمومی است

رونمایی از ۴ کتاب‌ تازه انتشارات کارگزار روابط‌عمومی

رونمایی از 4 کتاب‌ تازه انتشارات کارگزار روابط‌عمومی