سازمانی که نشاط‌ در آن نباشد، یک سازمان مرده‌ است

سازمانی که نشاط‌ در آن نباشد، یک سازمان مرده‌ است

سخنرانان بیستمین کنفرانس روابط‌عمومی ایران

سخنرانان بیستمین کنفرانس روابط‌عمومی ایران

دومین دورهمی مدیران ارتباطات و فعالان روابط‌عمومی برگزار شد

دومین دورهمی مدیران ارتباطات و فعالان روابط‌عمومی برگزار شد.

شانزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک با موضوع «هوش مصنوعی؛ کاربردها، فلسفه و تکنولوژی» برگزار شد

شانزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک با موضوع «هوش مصنوعی؛ کاربردها، فلسفه و تکنولوژی»

روابط عمومی هوشمند با هوش ارتباطی هوشمند می‌شود نه هوش مصنوعی!

روابط عمومی هوشمند با هوش ارتباطی هوشمند می‌شود نه هوش مصنوعی!

کتاب “هوش مصنوعی روابط‌عمومی در عمل” ‌به‌زودی متشر می‌شود

کتاب “هوش مصنوعی روابط‌عمومی در عمل” ‌به‌زودی متشر می‌شود

ستوده، مشاور روابط عمومی انستیتو پاستور ایران شد

انتصاب مشاور روابط عمومی انستیتو پاستور ایران

پوستر بیستمین کنفرانس روابط‌عمومی ایران رونمایی شد

پوستر بیستمین کنفرانس روابط‌عمومی ایران رونمایی شد

جلسه ماهانه انجمن روابط عمومی ایران با موضوع هوش مصنوعی، فرصت‌ها و تهدیدها برگزار می‌شود

جلسه ماهانه انجمن روابط عمومی ایران با موضوع هوش مصنوعی، فرصت‌ها و تهدیدها برگزار می‌شود

چرا به «فلسفه در روابط عمومی» نیاز داریم؟

چرا به «فلسفه در روابط عمومی» نیاز داریم؟