منطقه ویژه اقتصادی پیام یکی از بهترین مناطق برای تولید است

توسعه پویا، حسین اعظمی معاون قضایی دادگستری استان البرز منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام را یکی از مناطق مناسب برای رونق تولید در کشور دانست و افزود:…

پیش بینی اشتغال‌زایی برای 10 هزار نفر در بزرگترین فاز منطقه ویژه اقتصادی پیام

با آماده سازی ۱۶۵ هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی پیام بعنوان بزرگترین فاز این منطقه در هفت پهنه و تعریف نوع فعالیت ها، ده هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد…

تمهیدات ویژه برای مقابله با “کرونا” در مرز هوایی و زمینی منطقه ویژه اقتصادی پیام

نادر ثناگو مطلق مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام ضمن اعلام تعلیق موقت تمام پروازهای باری خارجی ‌ورودی و خروجی فرودگاه پیام از ضدعفونی کردن تمام انبارها…