روابط‌عمومی؛ حرکت در مدار هوشمندی و سلامت

“روابط‌عمومی هوشمند، انسان سالم و جامعه سالم” از سوی ستاد برگزاری هفته روابط‌عمومی به عنوان شعار محوری این هفته در سال ۱۳۹۹ انتخاب و مطرح شده است. در نگاه نخست…

روابط‌عمومی بخش مهمی از زنجیره ارزش بانک است

روابط‌عمومی بخش مهمی از زنجیره ارزش بانک است

روابط عمومی هنر تسخیر قلب‌ها و نتیجه آن مهندسی تفاهم است

روابط عمومی هنر تسخیر قلب‌ها و نتیجه آن مهندسی تفاهم است

بیان هنرمندانه روابط عمومی، مفاهیم پیچیده صنعت بیمه را ساده می‌کند

مفاهیم پیچیده صنعت بیمه بیان هنرمندانه روابط عمومی

روابط عمومی بانک ها مصداق روابط عمومی هوشمند

در حال حاضر در آستانه هفته روابط عمومی هستیم که به عنوان قلب تپنده هر سازمانی منافع درون سازمانی و برون سازمانی را پیش برده و همگرایی و همراهی سازمان و ذی نفعان را…

اندر بلای سخت پدید آید، فضل و بزرگمردی و سالاری …

روز جهانی ارتباطات بانک شهر