کمک 2 میلیارد و 800 میلیون ریالی بانک رفاه به دانشگاه علوم پزشکی کاشان

بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، مبلغ ۲ میلیارد و 800 میلیون ریال هزینه خرید تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کاشان اهدا کرد.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی توسعه پویا…

5 میلیارد و 400 میلیون ریال تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و مشارکت در فعالیت های انسان دوستانه و خیر خواهانه، ۵ میلیارد و 400 میلیون ریال تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اهدا کرد.به…

بانک رفاه به جامعه سالم و پویا می‌اندیشد

توسعه پویا، بانک رفاه کارگران در نظام بانکی و ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران به‌درستی بانک سلامت‌محور شناخته می‌شود و ارائه خدمات این بانک به طیف گسترده از مشتریان و ذی‌نفعان در سایه مسئولیت…