بیمه میهن به پرسش‌های‌ سهامداران در کنفرانس خبری بورس پاسخ داد

بیمه میهن به پرسش‌های‌ سهامداران در کنفرانس خبری بورس پاسخ داد

بیمه میهن بیمه نامه‌های شخص ثالث را الکترونیکی و بدون نسخه فیزیکی صادر می کند

بیمه میهن بیمه نامه‌های شخص ثالث را الکترونیکی و بدون نسخه فیزیکی صادر می

الزامات اجرای سند توسعه فرهنگ بیمه

سند توسعه فرهنگ بیمه زیر نظر شورای راهبردی مرکب از خبرگان فنی و تجربی در راستای تحقق راهبرد اول سند چشم انداز صنعت بیمه در افق ۱۴۰۰ در اداره کل…

دکتر عبداله رحیم لوی بنیس به عنوان مدیرعامل بیمه میهن معرفی شد

در جلسه اخیر اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه میهن، دکتر عبداله رحیم لوی بنیس با اکثریت آراء به عنوان مدیرعامل این شرکت تعیین و برای احراز صلاحیت حرفه ای به…

مصوبات ستاد ملی کرونا باعث کمبود نقدینگی بیمه میهن شد

ابراهیم حمیدی رئیس هیات مدیره شرکت بیمه میهن در جواب نامه سازمان بورس، تاثیر منفی ویروس کرونا بر صنعت بیمه و شرکت بیمه میهن را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری…