روابط عمومی، توسعه سازمانی و بزرگداشت جایگاه والای انسانی

روابط عمومی، توسعه سازمانی و بزرگداشت جایگاه والای انسانی

شناخت زبانِ روابط عمومی نوین برای ایجاد یک تعامل گفتگویی/ ترمینولوژی روابط عمومی نوین

شناخت زبانِ روابط عمومی نوین برای ایجاد یک تعامل گفتگویی/ ترمینولوژی روابط عمومی نوین

ضرورت و اهمیت یک روابط عمومی اثربخش

ضرورت و اهمیت یک روابط عمومی اثربخش

نام اسلامی ندوشن تداعی کننده عشق به ایران است

نام اسلامی ندوشن تداعی کننده عشق به ایران است

تاثیر هوش مصنوعی بر روابط‌عمومی‌

تاثیر هوش مصنوعی بر روابط‌عمومی‌

رقابت رسانه‌ها، در ارائه محتوای متمایز و بکارگیری تکنولوژی‌های جدید است

حسین امامی: رقابت رسانه ها، در ارائه محتوای متمایز و بکارگیری تکنولوژی های جدید است

مسئولان، حوادث را از نگاه تأثیرپذیران ببینند

مسئولان، حوادث را از نگاه تأثیرپذیران ببینند منصور ساعی؛

ما برای آموزش سواد رسانه‌ای به‌غایت نمی‌کوشیم

ما برای آموزش سواد رسانه‌ای به‌غايت نمی‌کوشیم

نوروز؛ نماد فرهنگ ایرانی

نوروز؛ نماد فرهنگ ایرانی

شیوه‌نامه «مدیریت و تدوین برنامه اقدام» روابط‌عمومی ۱۴۰۲

شیوه‌نامه «مدیریت و تدوین برنامه اقدام» روابط‌عمومی ۱۴۰۲