با وجود این همه احساس تکلیف کاندیداها، چرا در شهر بوشهر اندکی از حجم مشکلات کاسته نمی‌شود؟!

بیتا حفظ اله از فعالان رسانه ای، سیاسی و فرهنگی استان بوشهر گفت: با چرخشی در خیابان‌های شهر بوشهر و با دیدن تصاویر کاندیداها، یک سئوال در ذهن پرورانده می…

چرا باید «روزنامه‌نگاری ترومای اجتماعی» در ایران جدی گرفته شود؟

توسعه پویا، این روزها رسانه های ایرانی با اطلاع رسانی قطره چکانی و بریده و ناقص قتل بغرنج بابک خرمدین، نشان دادند که در مواجهه با یک زخم و ترومای…

زمانی برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی

توسعه پویا، سود سپرده بانکی همواره به عنوان مامنی برای کسب بازدهی بدون ریسک برای سرمایه‌گذاران مطرح بوده است و رسوب منابع در بانک‌ها و موسسات اعتباری، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و…

ایجاد شناخت شخصی در ارتباطات میان فردی

در بخش اول و دوم به بررسی چهار بعد مهم ماهیت ارتباطات میان فردی یعنی گزینشی بودن، نظام مند بودن و وجود اختلال یا پارازیت و فرآیندی بودن پرداختیم. در…

بهره‌مندی از ظرفیت جوانان نخبه برای توسعه کشور

بهره‌مندی از ظرفیت جوانان نخبه به عنوان محور کلیدی توسعه کشور پیوسته مورد تاکید مسئولین بوده است، کما اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب در چندین محور بر ضرورت تحقق…

چرا به درک ارتباطات میان فردی نیاز داریم

 در بخش اول به بررسی سه بعد مهم ماهیت ارتباطات میان فردی  یعنی  گزینشی بودن، نظام مند بودن و وجود اختلال یا پارازیت پرداختیم. در این بخش به یک بعد مهم…

اگر تغییر نکنید؛ تعویض می شوید!

در روزگاری نه چندان دور حضور مدیران ارتباطات و روابط عمومی در سازمان ها به دلیل عدم تعریف جایگاه تخصصی این حوزه، اثرگذاری کمی در سیاست های اجرایی سازمان داشت و صرفاً…

به فاصله گیری اجتماعی پایان دهید!

فاصله‌گیری اجتماعی راهکاری بود که ابتدا از سوی سازمان بهداشت جهانی برای کنترل شیوع بیماری‌ کووید-۱۹ اعلام شد. در ایران و جهان، از همان روزهای اول جامعه شناسان و صاحبنظران…

آیا الگوی اقتصاد دیجیتال صرفاً در دوران تحریم کار راه‌انداز است؟

توسعه پویا، دوران انقلاب صنعتی چهارم دوران مدیریت تغییرات راهبردی است. دوران تاثیر تحول دیجیتال بر ارکان اقتصاد است. دوران پذیرش الگوی اقتصاد دیجیتال است. اقتصاد دیجیتال الگویی از اقتصاد…

پویایی کشور در گرو احزاب قدرتمند

شرایط کشور طی سال جاری برای هیچکدام از ما قابل قبول نبوده و انتقادات زیادی به جریان مدیریتی حاکم بر کشور داریم. توسعه پویا، اینکه تحریم ها چه آثار زیانباری…