کتاب «سرمایه بانک‌ها» منتشر شد
کتاب «سرمایه بانک‌ها» منتشر شد
کتاب «سرمایه بانک‌ها» منتشر شد [۱]
کتاب «سرمایه بانک‌ها» به قلم «محمد ربیع‌زاده» توسط انتشارات «عصر نوین» منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی توسعه پویا؛ [۲] کتاب سرمایه بانک‌ها به قلم محمد ربیع‌زاده از صاحب نظران و مدیران نظام بانکی ایران، در ۴۱۵ صفحه و در ۱۵ فصل توسط انتشارات عصر نوین منتشر شد.

سرمایه، عاملی است برای حمایت از بستانکاران و اعتباردهندگان در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از مدیریت نامناسب ریسک‌هاست.
سرمایه، در واقع به عنوان موجودیِ منابع به همراه بهره‌وری از عوامل موثر در فرایند رشد اقتصادی است.
به همین دلیل، کلیدی‌ترین عنصر نظارتی بانک مرکزی و محوری‌ترین عامل پیوند مالکان با بانک و یا هر موسسه دیگری است.

[۳] [۴]

کلیه حقوق برای سایت خبری و تحلیلی توسعه پویا

toseepooya.ir