زیاندیدگان بیمه توسعه برای دریافت خسارت خود به بیمه ایران مراجعه کنند

قائم مقام بیمه مرکزی در بازدید از نمایشگاه رسانه های ایران خبر داد: زیاندیدگان بیمه توسعه برای دریافت خسارت خود به بیمه ایران مراجعه کنند

برای تثبیت همطرازی بازنشستگان در تلاش هستیم

دکتر استادهاشمی در مراسم تکریم بازنشستگان بیمه مرکزی: برای تثبیت همطرازی بازنشستگان در تلاش هستیم

حضور مدیران شعب بیمه معلم در هیأت رئیسه چهار استان

در انتخابات سراسری هیأت رئیسه شورای هماهنگی بیمه استان‌ها انجام شد: حضور مدیران شعب بیمه معلم در هیأت رئیسه چهار استان

اعتماد راه آهن جمهوری اسلامی ایران به بیمه سینا

اعتماد راه آهن جمهوری اسلامی ایران به بیمه سینا

همواره خود را موظف به تکریم پیشکسوتان میدانیم

همواره خود را موظف به تکریم پیشکسوتان میدانیم

حضور مدیران شعب بیمه تجارت‌نو در هیئت رئیسه شورای هماهنگی بیمه استان‌ها

حضور مدیران شعب بیمه تجارت‌نو در هیئت رئیسه شورای هماهنگی بیمه استان‌ها

نتایح انتخابات سراسری هیات رئیسه شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان‌ها

نتایح انتخابات سراسری هیات رئیسه شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان‌ها

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام)

منتخبین بیمه سینا در هیئت رئیسه شورای هماهنگی بیمه استان‌ها

منتخبین بیمه سینا در هیئت رئیسه شورای هماهنگی بیمه استان‌ها

بازدید و ارزیابی خسارت آنلاین بیمه بدنه تجارت‌نو

بازدید و ارزیابی خسارت آنلاین بیمه بدنه تجارت‌نو