آزادسازی ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی برای بیمه‌های زندگی اندوخته‌دار

آزادسازی ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی برای بیمه‌های زندگی اندوخته‌دار

جشنواره تخفیفات بیمه‌ای عید تا عید بیمه ایران

تا ۳۰درصد تخفیف در جشنواره تخفیفات بیمه‌ای عید تا عید بیمه ایران

اعلام آمادگی بیمه سینا برای کمک به زلزله‌زدگان کاشمر

اعلام آمادگی بیمه سینا برای کمک به زلزله‌زدگان کاشمر

دهه سرنوشت‌ساز اقتصاد و ماموریت حساس صنعت بیمه

دهه سرنوشت ساز اقتصاد و ماموریت حساس صنعت بیمه

مدیریت ریسک یکپارچه شرکت بیمه تجارت‌نو با ابزارهای نوین

مدیریت ریسک یکپارچه شرکت بیمه تجارت‌نو با ابزارهای نوین

جشنواره فروش بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه سینا آغاز شد

جشنواره فروش بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه سینا آغاز شد

رقابت هیجان انگیز در جشنواره ورزشی شرکت بیمه تجارت‌نو

رقابت هیجان انگیز در جشنواره ورزشی شرکت بیمه تجارت‌نو

بخشش جرائم وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

بخشش جرائم وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

بخشودگی صد درصد جرایم وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث

بخشودگی صد درصد جرایم وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث

صنعت بیمه در جریان تکانه‌های اقتصادی کشور موفق عمل کرده‌است

صنعت بیمه در جریان تکانه های اقتصادی کشور موفق عمل کرده است