رئیس‌جمهور آینده باید چه نگاهی به اقتصاد، تولید و بخش خصوصی داشته باشد؟

رئیس‌جمهور آینده باید چه نگاهی به اقتصاد، تولید و بخش خصوصی داشته باشد؟

مشارکت بنیاد برکت در تولید ۱۰ هزار پابند الکترونیکی

مشارکت بنیاد برکت در تولید ۱۰ هزار پابند الکترونیکی

مرکز طرح‌های آبادانی و پیشرفت مناطق محروم بنیاد علوی فراخون همکاری داد

مرکز طرح‌های آبادانی و پیشرفت مناطق محروم بنیاد علوی فراخون همکاری داد

۵۵هزار نفر با حمایت بنیاد مستضعفان خدمات رایگان پزشکی دریافت کردند

۵۵هزار نفر با حمایت بنیاد مستضعفان خدمات رایگان پزشکی دریافت کردند

نوای روح‌بخش دعای عرفه در پتروشیمی پردیس طنین‌انداز شد

نوای روح‌بخش دعای عرفه در پتروشیمی پردیس طنین‌انداز شد

تقاضای بنگاه‌های اقتصادی برای تسهیل دسترسی به مواد اولیه

تقاضای بنگاه‌های اقتصادی برای تسهیل دسترسی به مواد اولیه

جهادگران سلامت تحت حمایت بنیاد علوی به شهرستان ورامین رفتند

با حمایت بنیاد علوی و همزمان با پویش چهل خدمت علوی در چله خدمت، بیش از ۱۰۱۰ نفر از ساکنان مناطق محروم شهرستان ورامین در استان تهران از خدمات رایگان…

اقدامات بنیاد علوی در چله خدمت تشریح شد

اقدامات بنیاد علوی در چله خدمت تشریح شد

بنیاد علوی برای معلمان ۵ استان کشور کارگاه آشنایی با هوش مصنوعی برگزار کرد

بنیاد علوی برای معلمان 5 استان کشور کارگاه آشنایی با هوش مصنوعی برگزار کرد

رایزنان بازرگانی برای بازاریابی و تقویت تجارت کشور تلاش کنند

رایزنان بازرگانی برای بازاریابی و تقویت تجارت کشور تلاش کنند